Waterkaarten
Aan boord bevinden zich de volgende waterkaarten:

Wateralmanak Deel 1 en 2 (verplicht)

  • Friesland

B

  • Noord-West Overijssel
C
  • Gelderse IJssel
D
  • Randmeren / Flevoland
E
  • Amsterdam / Alkmaar
G
  • Vechtplassen
I
  • Grote Rivieren Midden
K
  • Grote Rivieren Oost
L
  • IJsselmeer
IJ

Waterkaart Nederland (staande mastroute)

Aanpassingen
Een hoog-laag bed met papegaai
Aangepaste badkamer met douchebrancard, douchestoel en aangepast toilet
Tilliftinstallatie in het plafond
Lift om aan- en van boord te gaan
Extra hoeveelheid water (2000 liter)
© 2019 Varen met Wielen, gemaakt met AddSite | Add Noise